MENÜ

Bilgi ve Ağ Güvenliği Hizmeti

Güvenlik ürün ve hizmetlerimiz öncesinde, paralelinde ya da sonrasında verebildiğimiz ve bizce çok kritik bir hizmet grubumuz daha var. Temelinde eğer mevcut bir ağ altyapısı var ise elimizdeki araçlar ile bu altyapının keşfi, haritalanması, bağlantılı ağ ve ağ güvenliği cihazları üzerinde koşan konfigürasyonlar deşifre edilir. Ortaya çıkan altyapının konfigüratif ve topolojik açıdan raporlanır ve iyileştirilmesi amaçlanarak projelendirilir.

Bu hizmet kapsamında verilen denetim raporu üzerinden birçok ağ ve ağ güvenliği zafiyeti ortaya çıkarılarak ağ altyapısını görünür hale getirilebiliyor ve gereken alanlarda iyileştirmeler ya da yeniden tasarımlar ile çok daha güvenli ve güvenilir bir altyapı oluşturabiliyoruz. 

Mevcut ağ altyapısı olmayan müşterilere ise yeni baştan ağ ve ağ güvenliği tasarımı, kurulumu ve ardından farklı boyutlarda izleme, bakım, destek hizmetleri sunabiliyoruz. 


HİZMETLERİMİZ

*FISMA, HIBAA, SOX, COBIT, ISO 27001 gibi uluslararası standartlar log yönetimini zorunlu kılmaktadır. Ayrıca, 04.05.2007 tarihli 5651 sayılı kanunda internet suçlarını önlemeye yönelik olarak kurumların log yönetimi ile ilgili yükümlülükleri belirlenmiştir.