MENÜ

Güvenlik Çözüm Hizmeti

Karmaşık hale gelen süreçler, artan veri miktarı, uç cihaz çeşitliliği ve güvenlik zafiyetleri ile sistem, cihaz, uygulama güvenliğini çok daha önemli bir hale geldi. Büyük verinin gün geçtikçe artması, mobil cihazların kullanım yaygınlığı, bulut sistemlerinin daha fazla kabul görmeye başlaması gibi faktörlerden dolayı, sistemler üzerine yapılan saldırıların daha da artacağı kuşku götürmüyor.

İnverica olarak bizler, yetkin insan kaynağımız ve güncel teknoloji altyapımız ile, güvenlik sistem ve çözümleri üzerine yönetilebilir risk ve sürdürülebilir servis kalitesi sunuyoruz. Gerek doğrudan, gerekse bulut altyapısı üzerinden tüm güvenlik ihtiyaçlarınıza, uçtan uca hizmet verme anlayışı ve uzman kadromuz ile cevap veriyor, güvenlik seviyelerinizi ve yönetim yeteneklerinizi arttırıyoruz.  


HİZMETLERİMİZ